A42L8316V-35U similares

 • A42L0616S-45
  • 45ns 1M x 16bit CMOS dynamic ram with EDO page mode
 • A42L0616S-45L
  • 45ns 1M x 16bit CMOS dynamic ram with EDO page mode
 • A42L0616S-50
  • 50ns 1M x 16bit CMOS dynamic ram with EDO page mode
 • A42L0616S-50L
  • 50ns 1M x 16bit CMOS dynamic ram with EDO page mode
 • A42L0616S-60L
  • 60ns 1M x 16bit CMOS dynamic ram with EDO page mode
 • A42L0616V-45
  • 45ns 1M x 16bit CMOS dynamic ram with EDO page mode
 • A42L0616V-45
  • 45ns 1M x 16bit CMOS dynamic ram with EDO page mode
 • A42L0616V-45L
  • 45ns 1M x 16bit CMOS dynamic ram with EDO page mode

A42L8316V-35U Datasheet y Espec

Fabricante : AMIC 

Embalaje : TSOP 

Pins : 40 

Temperatura : Min 0 °C | Max 70 °C

Tamaño : 299 KB

Aplicación : 35ns; 256K x 16 CMOS dynamic RAM with EDO page mode 

A42L8316V-35U PDF Download