AT27BV040-12TI similares

 • AT27BV010-12JI
  • 1 Megabit (128K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM
 • AT27BV010-12TC
  • 1 Megabit (128K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM
 • AT27BV010-12TI
  • 1 Megabit (128K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM
 • AT27BV010-15JC
  • 1 Megabit (128K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM
 • AT27BV010-15JI
  • 1 Megabit (128K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM
 • AT27BV010-70JC
  • 1 Megabit (128K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM
 • AT27BV010-70JI
  • 1 Megabit (128K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM
 • AT27BV010-70TI
  • 1 Megabit (128K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM

AT27BV040-12TI Datasheet y Espec

Fabricante : Atmel 

Embalaje : TSOP 

Pins : 32 

Temperatura : Min -40 °C | Max 85 °C

Tamaño : 225 KB

Aplicación : 4 Megabit (512K x 8) unregulated battery-voltage OTP CMOS EPROM 

AT27BV040-12TI PDF Download