XR8038A similares

  • XR8038A
    • Precision Waveform Generator

XR8038A Datasheet y Espec

Fabricante : Exar 

Embalaje :  

Pins : 0 

Temperatura : Min 0 °C | Max 0 °C

Tamaño : 164 KB

Aplicación : Precision Waveform Generator 

XR8038A PDF Download