Path:okDatasheet > Datasheet Semiconductor > KEC Datasheet > BC545

BC545 especificación:

BC545 Datasheet y Espec

BC545

Fabricante: KEC

Embalaje:

Pins:

Temperatura: Min °C | Max °C

Tamaño: KB

Aplicación:

BC545 PDF Download

BC545 similares

BC546 NPN transistor for general purpose and switching applications
BC548 NPN transistor for general purpose and switching applications
BC549 NPN transistor for low noise amplifier applications