BC555 similares

 • BC550
  • Transistor. Switching and AF amplifier. Low noise. Vcbo = 50V, Vceo= 45V, Vebo = 5V, Pc = 500mW, Ic = 100mA.
 • BC556
  • Transistor. Switching and AF amplifier. High voltage. Low noise. Vcbo = -80V, Vceo= -65V, Vebo = -5V, Pc = 500mW, Ic = -100mA.
 • BC557
  • Transistor. Switching and AF amplifier. High voltage. Low noise. Vcbo = -50V, Vceo= -45V, Vebo = -5V, Pc = 500mW, Ic = -100mA.
 • BC558
  • Transistor. Switching and AF amplifier. High voltage. Low noise. Vcbo = -30V, Vceo= -30V, Vebo = -5V, Pc = 500mW, Ic = -100mA.
 • BC559
  • Transistor. Switching and AF amplifier. High voltage. Low noise. Vcbo = -30V, Vceo= -30V, Vebo = -5V, Pc = 500mW, Ic = -100mA.

BC555 Datasheet y Espec

Fabricante : USHA 

Embalaje :  

Pins :  

Temperatura : Min °C | Max °C

Tamaño : KB

Aplicación :  

BC555 PDF Download