Path:okDatasheet > Datasheet Semiconductor > USHA Datasheet > BC555

BC555 especificación:

BC555 Datasheet y Espec

BC555

Fabricante: USHA

Embalaje:

Pins:

Temperatura: Min °C | Max °C

Tamaño: KB

Aplicación:

BC555 PDF Download

BC555 similares

BC550 Transistor. Switching and AF amplifier. Low noise. Vcbo = 50V, Vceo= 45V, Vebo = 5V, Pc = 500mW, Ic = 100mA.
BC556 Transistor. Switching and AF amplifier. High voltage. Low noise. Vcbo = -80V, Vceo= -65V, Vebo = -5V, Pc = 500mW, Ic = -100mA.
BC557 Transistor. Switching and AF amplifier. High voltage. Low noise. Vcbo = -50V, Vceo= -45V, Vebo = -5V, Pc = 500mW, Ic = -100mA.
BC558 Transistor. Switching and AF amplifier. High voltage. Low noise. Vcbo = -30V, Vceo= -30V, Vebo = -5V, Pc = 500mW, Ic = -100mA.
BC559 Transistor. Switching and AF amplifier. High voltage. Low noise. Vcbo = -30V, Vceo= -30V, Vebo = -5V, Pc = 500mW, Ic = -100mA.