AH22-PCB similares

  • AH22
    • 50- 860MHz, 6V; high dynamic range CATV amplifier
  • AH22-PCB
    • 50- 860MHz, 6V; high dynamic range CATV amplifier
  • AH22DUAL-PCB
    • 50- 860MHz, 6V; high dynamic range CATV amplifier

AH22-PCB Datasheet y Espec

Fabricante : WJ 

Embalaje : SOIC 

Pins : 8 

Temperatura : Min -40 °C | Max 85 °C

Tamaño : 98 KB

Aplicación : 50- 860MHz, 6V; high dynamic range CATV amplifier 

AH22-PCB PDF Download