FKC03-48S12 similares

 • FKC03-12D05
  • Input range9-18 VDC;output voltage+/-5 VDC; output current+/-250 mA;input current282 mA; 3 W DC-DC converter
 • FKC03-12D05
  • Input range9-18 VDC;output voltage+/-5 VDC; output current+/-250 mA;input current282 mA; 3 W DC-DC converter
 • FKC03-12D12
  • Input range9-18 VDC;output voltage+/-12 VDC; output current+/-125 mA;input current329 mA; 3 W DC-DC converter
 • FKC03-12D12
  • Input range9-18 VDC;output voltage+/-12 VDC; output current+/-125 mA;input current329 mA; 3 W DC-DC converter
 • FKC03-12D15
  • Input range9-18 VDC;output voltage+/-15 VDC; output current+/-100 mA;input current321 mA; 3 W DC-DC converter
 • FKC03-12S05
  • Input range9-18 VDC;output voltage5 VDC; output current500 mA;input current289 mA; 3 W DC-DC converter
 • FKC03-12S05
  • Input range9-18 VDC;output voltage5 VDC; output current500 mA;input current289 mA; 3 W DC-DC converter
 • FKC03-12S12
  • Input range9-18 VDC;output voltage12 VDC; output current250 mA;input current329 mA; 3 W DC-DC converter

FKC03-48S12 Datasheet y Espec

Fabricante : P DUKE 

Embalaje : SMD 

Pins : 24 

Temperatura : Min -25 °C | Max 85 °C

Tamaño : 104 KB

Aplicación : Input range36-75 VDC;output voltage12 VDC; output current250 mA;input current83 mA; 3 W DC-DC converter 

FKC03-48S12 PDF Download