ZDC833ATA similares

  • ZDC833ATA
    • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode
  • ZDC833ATA
    • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode
  • ZDC834ATA
    • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode

ZDC833ATA Datasheet y Espec

Fabricante : Zetex 

Embalaje : SOT 

Pins : 3 

Temperatura : Min -55 °C | Max 150 °C

Tamaño : 153 KB

Aplicación : 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode 

ZDC833ATA PDF Download